Разделы сайта

Главная

Комплексная информация об учреждениях дошкольного образования Октябрьского района г. Минска

Згодна з арт. 144 Кодэкса аб адукацыі Рэспублікі Беларусь тэрмін атрымання дашкольнай адукацыі вызначаюць законныя прадстаўнікі выхаванца. Пры гэтым тэрмін засваення зместу адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі складае пяць гадоў дзесяць месяцаў і можа быць павялічаны на адзін год па медыцынскіх паказчыках або па меркаванні законных прадстаўнікоў дзіцяці.

У сямі ўстановах дашкольнай адукацыі (УДА№№ 311, 352, 354, 390, 452, 456, 465) функцыянуюць групы з беларускай мовай навучання.

Комплексная информация
об учреждениях дошкольного образования Октябрьского района г. Минска

(по состоянию на 01.10.2017) 

Всего детей в районе:

от 0 до 6 лет - 8514
из них от 2 до 6 лет - 6021

Кол-во детей 5 лет - 1515
из них посещают УДО - 1515
100 % охвата дошкольным образованием   детей в возрасте от 3 до 6 лет   

№ п/п

 

Всего

№ УДО

1

Всего учреждений дошкольного образования, из них:

37

№№ 1,16,53,54,60,67,74,97,110,

131,141,168,241,249,252,287,289295,311,327,352,354,360,377,

389,390,431,452,456,465,469,470480490,491,518,528.

 

учреждения дошкольного образования

37

№№ 1,16,53,54,60,67,74,97,110,

131,141,168,241,249,252,287,289295,311,327,352,354,360,377,

389,390,431,452,456,465,469,470480490,491,518,528.

 

учреждения дошкольного образования ведомственной принадлежности

 

нет

 

   учреждения дошкольного образования республиканской собственности

 

нет

2

Всего детей в них, в том числе:

7536

 

№№ 1,16,53,54,60,67,74,97,110,

131,141,168,241,249,252,287,289295,311,327,352,354,360,377,

389,390,431,452,456,465,469,470480490,491,518,528.

 

в учреждениях дошкольного образования

7536

№№ 1,16,53,54,60,67,74,97,110,

131,141,168,241,249,252,287,289295,311,327,352,354,360,377,

389,390,431,452,456,465,469,470480490,491,518,528.

 

         в учреждениях дошкольного образования ведомственной   принадлежности

нет

 

 

         в учреждениях дошкольного образования респ. собственности

нет

 

3

Санаторные дошкольные учреждения/ групп в них

2/19

№№ 360/9,480/10

4

Санаторные группы в учреждениях дошкольного образования общего назначения

2

№ 528/2

5

Специальные дошкольные учреждения/групп в них

1

№ 469/10

6

Специальные группы в учреждениях дошкольного образования (кроме нарушения речи)

4

№№ 289/2,456/2

7

Интегрированные группы

3

№№ 289/2,465/1

8

Пункты коррекционно-педагогической помощи

13

№№ 1,53,54,74,327,352,360,389,431,

465,490,518,528

9

Спец.группы для детей с тяжелыми нарушениями речи

40

№№ 60/3,67/1,97/2,110/2,131/2

141/2168/2,241/1,249/2,252/1

287/2,295/2,311/2,354/2,377/2

390/2,452/2,456/2,470/2,480/1

491/2,518/1

10

Дошкольные центры развития ребенка

3

№№ 97,110,490

11

Группы в учреждениях дошкольного образования общего назначения с пребыванием 24 ч

нет

 

12

Группы в специальных дошкольных учреждениях с пребыванием 24 ч

5

469/5

13

Белорусскоязычные учреждения дошкольного образования

нет

 

14

Белорусскоязычные группы в учреждениях дошкольного образования

8

№№ 311/1,352/1,354/1,390/2

452/1,456/1,465/1